Warmia i Mazury powodzianom – błogosławieni miłosierni

PodziękowanieW pierwszych dniach Nowego 2011 Roku pragnę podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę publiczną na rzecz rodzin z okolic Sandomierza,poszkodowanych w powodzi jaka miała miejsce w 2010r.: Artystom, którzy przekazali swe dzieła, przedstawicielom firm, które nieodpłatnie wykonały usługi bądź przekazały produkty, artystom, którzy swoim występem uświetnili przebieg aukcji, Panu Prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi za objęcie Patronatem Honorowym, a także za osobisty udział wraz z Zastępcą Prezydenta Jerzym Szmitem w aukcji, Dyrekcji Hotelu HP Park, mediom informującym o przedsięwzięciu, a zwłaszcza zaś wszystkim osobom, które nabyły dzieła bądź inne cenne przedmioty objęte zbiórką,czy też zakupiły cegiełki wartościowe albo dokonały wpłat na specjalnie utworzone konto bankowe.
Dziękuję również wszystkim urzędom, firmom i osobom, które przychylnie i ze zrozumieniem potraktowały potrzebę zbiórki udostępniając miejsce w swoich obiektach i umożliwiając organizację i przeprowadzenie kolejnych działań sprzedaży dzieł i przedmiotów pozostałych po aukcji w październiku.
To dzięki hojności Państwa serc i zaangażowaniu rodziny objęte zbiórką otrzymały wsparcie w łącznej wysokości 15 000 zł. Rodziny te są bardzo wdzięczne za pamięć i troskę i wzruszone dotychczasową wrażliwością ofiarodawców! Dotychczasową, ponieważ termin zakończenia zbiórki został przesunięty na 30 kwietnia 2011r.
Mamy bowiem świadomość, że ludziom poszkodowanym w powodzi potrzebna jest pomoc o charakterze wieloetapowym i długofalowym poprzez współdziałanie tych wszystkich, którzy pragną jednoczyć się w nieszczęściu z potrzebującymi pomocy i udzielać im wsparcia na miarę swoich możliwości.
Dlatego w dalszym ciągu gorąco apelujemy o otwartość serc i szczodrość do wszystkich tych, którzy kochają bliźnich, rozumieją ich i chcą pomóc poszkodowanym, i którzy czują się współodpowiedzialni za los pokrzywdzonych.
Zapraszamy! Poniżej prezentujemy pozostałe dzieła wraz z informacją o aktualnej cenie.
W dalszym ciągu w trakcie trwania zbiórki można nabyć także cegiełki, z których dochód będzie przekazany potrzebującym oraz dokonywać wpłat na konto bankowe:
02 8858 0001 2001 0100 5178 0002

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby komentować.


?