UWAGA! UWAGA! UWAGA! Kurs dla wychowawców wypoczynku

Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób (pełnoletnich i posiadających średnie wykształcenie), które dostrzegają w sobie predyspozycje do sprawowania opieki i są zainteresowane tematyką organizacji czasu wolnego.
Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wymaganych prawem uprawnień wychowawcy niezbędnych do podjęcia pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby z wieloletnim doświadczeniem,
posiadające bogatą wiedzę oraz wachlarz umiejętności w dziedzinach
związanych z tematyką kursu.

Koszt: 150,00 zł od osoby*
Termin i miejsce: do ustalenia spośród
(III LO im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3,Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie, ul. St. Kard. Hozjusza 15, Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej, ul. Kopernika 47, Parafia Matki Boskiej Fatimskiej ul. Bajkowa 15
Zgłoszenia – najchętniej grupowe przyjmuje i informacji udziela:
Zofia Szon – 508 824 292.
*Warunkiem odbycia się kursu jest min. 10 osób chętnych.

?