ROZMOWY O DIALOGU

Pod takim tytułem realizowana jest pierwsza edycja projektu – cykl spotkań, które dotyczą jednej z najistotniejszych i niewątpliwie najtrudniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Pomysł jest efektem wakacyjnych dni skupienia osób działających jako Diakonia Nowej Kultury Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warmińskiej. We współpracę, w zakresie techniczno – organizacyjnym (m.in. rozpowszechnienie informacji, współtworzenie programu i harmonogramu, pozyskiwanie środków finansowych) włączyła się Fundacja Nowa Kultura na Warmii. Spotkania odbywają się na terenie Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Bajkowej 15 w Olsztynie – dzięki życzliwości i gościnności jej proboszcza – ks. Mariana Matuszka, w każdy trzeci piątek miesiąca, w godzinach od 17.00 do 20.00.Każde ze spotkań – na które wstęp jest wolny – składa się z trzech części. Prelekcja i ćwiczenia (zastosowanie narzędzi psychoedukacyjnych) prowadzone są przez świeckich: zaproszonych gości oraz osoby z diakonii. Msza św. z kazaniem tematycznym – jest uwieńczeniem każdego spotkania i jego trzecią częścią. Tu swój udział zadeklarowali, odpowiadając na zaproszenie organizatorów, kapłani specjalizujący się w zagadnieniach omawianych w ramach Rozmów o dialogu: ks. dr Wojsław Czupryński, ks. dr Zdzisław Kieliszek, ks. mgr Zbigniew Kulesz, ks. dr hab. prof. UWM Zdzisław Żywica, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. mgr Paweł Zięba, Ks. dr Cezary Opalach, ks. dr Krzysztof Bielawny, ks. mgr lic. Marcin Sawicki oraz ks. mgr Dariusz Sonak.
Cykl zainaugurowany został 18 września – spotkanie było poświęcone tematowi: Rozmowa Boga z człowiekiem, natomiast temat spotkania październikowego (16.10.) brzmiał: Rozmowa człowieka z Bogiem.
Kolejne spotkania odbywać się będą do czerwca 2016r. i tak jak dwa pierwsze poświęcone będą różnym aspektom dotyczącym dialogu, tj.: Dialog mężczyzna – kobieta, Dialog międzypokoleniowy, Dialog przełożony – podwładny, Społeczno – kulturowe uwarunkowanie dialogu, Dialog małżeński, Chrześcijanin w świecie, Dialog matka – dziecko, Dialog ojciec – dziecko. Prelekcja i ćwiczenia prowadzone przez świeckich: zaproszonych gości oraz osoby z diakonii. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach – wszystkich zainteresowanych tematyką dialogu.

?