„POLSKA RODZINĄ SILNA!” – Marsz dla życia i rodziny 2018

Zapraszamy wszystkich, którzy uważają, że istnieje potrzeba konsekwentnej i stałej promocji ładu opartego na szacunku do życia ludzkiego oraz silnej rodziny jako centralnej instytucji porządku społecznego, zdrowego ładu kulturowego i ekonomicznego. Siódma już, olsztyńska edycja Marszu dla Życia i Rodziny będzie miała miejsce w niedzielę 10 czerwca.
W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz czterdziestą rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jest to czas sprzyjający pogłębionej refleksji nad naszą tożsamością i wartościami,która winna służyć wyciągnięciu wniosków i jasnemu określeniu fundamentów budowli, jaką jest przyszłość Ojczyzny. Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Nie ma wątpliwości, że przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach. Niewątpliwie największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego,a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał nam o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny. Chcemy poprzez Marsz wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę. Pragniemy dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej tożsamości. Hasło „Polska rodziną silna!” podkreśla zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i wszelkiej pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny niech będą płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań, do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.
Uwieńczeniem marszu będzie Piknik rodzinny na terenie Parku Centralnego w Olsztynie. Przewidujemy bogaty program artystyczny zarówno dla dzieci jak i rodziców.
Marsz dla życia i rodziny jako wydarzenie o dużym znaczeniu społecznym i szerokim zakresie wiąże się z zaangażowaniem w to dzieło wielu osób, od wolontariuszy po profesjonalistów. Staramy się, aby koszty były minimalne, niektórych wydatków jednakże nie da się uniknąć. Przychylność wielu osób i firmami w latach minionych, zrozumienie i szczodrość pozwała i w tym roku mieć nadzieję na pomoc w postaci wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Ze swej strony oferujemy podziękowanie podczas pikniku rodzinnego oraz ekspozycję logo na festynie. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres naszej współpracy. Prosimy również o rozpowszechnienie powyższych informacji w Państwa środowisku i zachęcenie do udziału w Marszu.
P.S.
1. Informacje dotyczące Marszu dla życia i rodziny w Olsztynie są i będą umieszczane sukcesywnie pod adresem: https://www.facebook.com/MarszDlaZyciaIRodzinyWOlsztynie
2.Wpłat można dokonywać na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII al. Warszawska 68 m24, 10 – 084 Olsztyn,
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001

PARTNERZY MARSZU

?