Polisemia? A cóż to takiego? » Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: ”Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz gorzko zapłakał Mt 26, 75

Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: ”Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz gorzko zapłakał Mt 26, 75
kogut_ilustracja.jpg

?