ROZMOWY O DIALOGU

Pod takim tytułem realizowana jest pierwsza edycja projektu – cykl spotkań, które dotyczą jednej z najistotniejszych i niewątpliwie najtrudniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Pomysł jest efektem wakacyjnych dni skupienia osób działających jako Diakonia Nowej Kultury Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warmińskiej. We współpracę, w zakresie techniczno – organizacyjnym (m.in. rozpowszechnienie informacji, współtworzenie programu i harmonogramu, pozyskiwanie środków finansowych) włączyła się Fundacja Nowa Kultura na Warmii. Spotkania odbywają się na terenie Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Bajkowej 15 w Olsztynie – dzięki życzliwości i gościnności jej proboszcza – ks. Mariana Matuszka, w każdy trzeci piątek miesiąca, w godzinach od 17.00 do 20.00.Każde ze spotkań – na które wstęp jest wolny – składa się z trzech części. Prelekcja i ćwiczenia (zastosowanie narzędzi psychoedukacyjnych) prowadzone są przez świeckich: zaproszonych gości oraz osoby z diakonii. Msza św. z kazaniem tematycznym – jest uwieńczeniem każdego spotkania i jego trzecią częścią. Tu swój udział zadeklarowali, odpowiadając na zaproszenie organizatorów, kapłani specjalizujący się w zagadnieniach omawianych w ramach Rozmów o dialogu: ks. dr Wojsław Czupryński, ks. dr Zdzisław Kieliszek, ks. mgr Zbigniew Kulesz, ks. dr hab. prof. UWM Zdzisław Żywica, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. mgr Paweł Zięba, Ks. dr Cezary Opalach, ks. dr Krzysztof Bielawny, ks. mgr lic. Marcin Sawicki oraz ks. mgr Dariusz Sonak.
Cykl zainaugurowany został 18 września – spotkanie było poświęcone tematowi: Rozmowa Boga z człowiekiem, natomiast temat spotkania październikowego (16.10.) brzmiał: Rozmowa człowieka z Bogiem.
Kolejne spotkania odbywać się będą do czerwca 2016r. i tak jak dwa pierwsze poświęcone będą różnym aspektom dotyczącym dialogu, tj.: Dialog mężczyzna – kobieta, Dialog międzypokoleniowy, Dialog przełożony – podwładny, Społeczno – kulturowe uwarunkowanie dialogu, Dialog małżeński, Chrześcijanin w świecie, Dialog matka – dziecko, Dialog ojciec – dziecko. Prelekcja i ćwiczenia prowadzone przez świeckich: zaproszonych gości oraz osoby z diakonii. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach – wszystkich zainteresowanych tematyką dialogu.

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Motto: Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak
Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są zainteresowani prowadzeniem zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego zapraszamy do udziału w projekcie: Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku Ukończenie kursu pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Dodatkowe informacje: Czas trwania – 36 godzin Zajęcia odbywać się będą na terenie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ul. Hozjusza 15 w dniach: 21.11.,28.11.,5.12.,12.12.2015r. Koszt kursu – 110,00 zł od osoby. Zapisy (do 19.11.) przyjmuje i wszelkich informacji udziela: Zofia Szon tel. 508 824 292, e – mail: nowa.kultura09@wp.pl

Marsz dla Życia i Rodziny 2015

W imieniu osób, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego współtworzących KOMITET ORGANIZACYJNY INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY w OLSZTYNIE, serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, czwartej już, olsztyńskiej edycji Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz odbędzie się w niedzielę 31 maja 2015r., jako radosne dziękczynienie za dar życia oraz święto rodzin. Publicznie zostaną zamanifestowane niezwykle ważne wartości: nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach oraz każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ogólnopolskie hasło tegorocznego marszu brzmi: Rodzina – Wspólnota –  Polska. 
Poprzez Marsz dla Życia i Rodziny pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców oraz przedstawicieli władz – na wielce istotny fakt: społeczeństwo bez rodzin nie ma możliwości przetrwania.
Aby przesłanie Marszu trafiło do jak największego grona osób niezbędne są różnorodne  materiały realizacyjne  i promocyjne, w tym sprzęt nagłaśniający. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres  naszej współpracy.
Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy.

Program Marszu dla Życia i Rodziny 2015:

godz. 11.00 – Msza Święta w Bazylice Konkatedralnej Św. Jakuba w Olsztynie, 

a  następnie wspólny przemarsz ulicami:  Staszica –  Pieniężnego – Park Centralny,

gdzie odbędzie się organizowany wspólnie z Urzędem Miasta Piknik rodzinny z licznymi atrakcjami

Darów serca można dokonywać  na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII, al. Warszawska 68 m 24, 10 – 084 Olsztyn, 
Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001  z dopiskiemDarowizna na Marsz dla życia i rodziny 2015

NASI DARCZYŃCY:

logoMPEC logo małe

Spotkanie z autorem

KTO?

Tim Guénard „Silniejszy od nienawiści”

GDZIE?

Nowe Kawkowo koło Jonkowa pow. olsztyński   

KIEDY?

19 października 2014 ( po Mszy Św. o godz.11.00)

 

Tim Guénard urodził się w 1958r. we Francji. Ma podwójne obywatelstwo francusko – kanadyjskie. Jego korzenie sięgają plemion indiańskich. Jest dumnym ze swojego pochodzenia Irokezem. W świecie najbardziej znany jest z głoszonego świadectwa – historia jego życia jest doprawdy poruszająca. Obecnie Tim Guenard mieszka w Pirenejach, niedaleko Lourdes, w pięknym domu położonym na górskim zboczu. Posiada kochającą rodzinę – żonę, czworo dzieci oraz wnuki. Zajmuje się pszczelarstwem, prowadzeniem gospodarstwa i resocjalizacją młodzieży. Wybudował kilka domów by móc przyjmować zagubionych młodych ludzi. Jest często zapraszany w różne zakątki świata, aby opowiedzieć historię swojego życia. Głoszone przez niego świadectwo ma moc odmieniania ludzkiego życia. Oto fragment Jego biografii : Tim został porzucony przez matkę, kiedy miał trzy lata. Ta przywiązała go do słupa jednej z polnych dróg i odeszła. Nad ranem zziębniętego i wystraszonego chłopca znalazła policja. Oddano go w ręce agresywnego, uzależnionego od alkoholu ojca. Ten znęcał się nad nim bezlitośnie. W dniu piątych urodzin ojciec pobił go tak mocno, że Tim ledwie przeżył. Po tym ciężkim pobiciu chłopiec spędził w szpitalu, przykuty do łóżka ponad trzy lata. Miał zmiażdżone nogi, które lekarze składali jak puzzle. Był zupełnie sam, nikt go nie odwiedzał, poza pielęgniarkami podającymi zastrzyk. Po szpitalu nie miał dokąd pójść. Był dzieckiem niechcianym pozostającym w rękach państwa. Przeszedł przez takie instytucje jak: szpitale psychiatryczne, domy dziecka, domy starców, rodziny zastępcze i poprawczaki. Trzy marzenia trzymały go przy życiu: że wyrzucą go z poprawczaka, że zostanie szefem bandy i że zabije ojca. Ostatnie, największe marzenie, jako jedyne nie spełniło się. Czytaj dalej … www.timguenard.pl Zobacz też: http://www.youtube.com/watch?v=HlXMaqhloL4      

Marsz dla Życia i Rodziny 2014 – 8 czerwca 2014r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, trzeciej już, olsztyńskiej edycji Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz odbędzie się w niedzielę 8 czerwca 2014r.,  jako radosne dziękczynienie za dar życia oraz święto rodzin. Publicznie zostaną zamanifestowane niezwykle ważne wartości: nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach oraz każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Będzie to też forma upomnienia  się  o prawa tych,  którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia. Rok 2014 jest czasem szczególnym z uwagi na wydarzenie ogromnej wagi – Kanonizacja Jana Pawła II Papieża rodzin. Stąd głównym tematem tegorocznego Marszu dla życia i rodziny są: List do młodzieży, List do rodzin i List do dzieci, których jest On Autorem. Poprzez inscenizacje teatralne ukazane zostaną najistotniejsze treści w nich zawarte. Ogólnopolskie hasło tegorocznego marszu brzmi: Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota –  Samorząd.  Ma ono  zwrócić uwagę każdego mieszkańca oraz przedstawicieli władz – na wielce istotny fakt: Społeczeństwo bez rodzin nie ma możliwości przetrwania. Atrakcją naszego świętowania będzie niewątpliwie piknik rodzinny, który odbędzie się w miejscu docelowym marszu – Parku im. Janusza Kusocińskiego  w Olsztynie.   Marsz dla życia i rodziny to przedsięwzięcie  o dużym znaczeniu społecznym i szerokim zakresie oddziaływania. Z jego realizacją wiąże się praca wielu zaangażowanych w to dzieło osób, w tym także wolontariuszy. Komitet organizacyjny tworzą przedstawiciele wspólnot oraz  organizacji, których łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego. Aby przesłanie Marszu trafiło do jak największego grona osób niezbędne są różnorodne  materiały realizacyjne  i promocyjne, w tym sprzęt nagłaśniający. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres  naszej współpracy. Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy. Ze swej strony oferujemy podziękowanie w uzgodnionej formie, n.p.: •  podziękowanie podczas pikniku rodzinnego

umożliwienie dokonania  wpisu do księgi pamiątkowej Marszu

•  ekspozycję logo na festynie Prosimy również  o rozpowszechnienie  informacji o marszu. Z poważaniem –  Organizatorzy

Program Marszu dla Życia i Rodziny 2014:

8 czerwca 2014

godz. 13.30Msza Święta w Bazylice Konkatedralnej Św. Jakuba w Olsztynie a  następnie wspólny przemarsz ulicami:  Staszica – Staromiejska -11 listopada – Piłsudskiego – Plac Solidarności – Głowackiego – Park Kusocińskiego –  ul. Pana Tadeusza ok. godz.16.30 – Piknik rodzinny z licznymi atrakcjami Darów serca można dokonywać  na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII, al. Warszawska 68 m 24, 10 – 084 Olsztyn ,  Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001  z dopiskiemDarowizna na Marsz dla życia i rodziny

NASI DARCZYŃCY    
 

MPEC logo duże

Chcesz pracować w czasie wakacji?

Serdecznie zapraszamy  do skorzystania z naszej najnowszej oferty jaką są:

A. Kurs  dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

B. Kurs  instruktażowy dla kierowników  wypoczynku

Ukończenie kursu pozwoli  tym, którzy niebawem zakończą edukację  w szkole średniej i osiągną wiek 18 lat  na zdobycie wymaganych  prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.

Realizacja kolejnych edycji kursów jest uwarunkowana zgłoszeniem się  chętnych w ilości pozwalającej na utworzenie grupy( ok. 20 osób) .

Jesteśmy otwarci na możliwość  przeprowadzenie zajęć w siedzibie placówki szkolnej  dla jej uczniów.

Koszt kursu oscylowałby w granicach 100,00 zł od osoby, przy czym w przypadku odpłatności za korzystanie z pomieszczeń wzrósłby odpowiednio.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją:  tel. 508 824 292 bądź e- mail: nowa.kultura09@wp.pl

 

Jeśli chciał(a)byś podjąć pracę jako wychowawca lub kierownik wypoczynku …….

Jeśli chciał(a)byś podjąć pracę jako wychowawca lub kierownik wypoczynku to serdecznie zapraszamy do udziału w:
a) kursie dla kandydatów na wychowawców wypoczynku umożliwiającym zdobycie wymaganych prawem kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy w charakterze wychowawcy „kolonijnego” w firmach prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zorganizowanego.Termin: 8,9 i 16 czerwca 2012r (łącznie 30 godz).Miejsce: Sala konferencyjna Archiwum Państwowego w Olsztynie, ul. Partyzantów 18 (godz. 8-15).Koszt: 70,00 zł.
b) w kursie instruktażowym dla kierowników wypoczynku (10 godz.) niezbędnym do zdobycia wymaganych prawem kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy jako kierownik wypoczynku. Termin: 2 czerwca 2012r. Miejsce:Sala OCOP w Olsztynie(godz.8-15). Koszt:95,00 zł.
Kursy prowadzone będą zgodnie z programem opublikowanym w rozporządzeniu MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,a także zasad jego organizowania i nadzorowania(Dz. U. Nr 12. poz.67 z późn. zm.)
Uwaga:Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest uczestnikom mającym >18 lat.
Kontakt i zapisy: Zofia Szon tel. 508 824 292, e- mail: nowa.kultura09@wp.pl. Wpłat należy dokonywać na konto:Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001 najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

Warmia i Mazury powodzianom – błogosławieni miłosierni

Informujemy, iż w wyniku zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie pozwolenia nr BOK.5022 – 35/10 z dnia 8 października 2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna,zebrano środki finansowe w wysokości: 18 787,00 zł, w tym:
1. Sprzedaż cegiełek wartościowych – 2 300,00 zł
2. Aukcja dzieł sztuki i innych pozyskanych od darczyńców przedmiotów: 14 687,00 zł
3. Dobrowolne wpłaty dokonywane na konto utworzone na cel zbiórki: 1 800,00 zł,które
w całości przeznacza się na zasilenie budżetów rodzin spod Sandomierza poszkodowanych
w powodzi 2010 r. Koszty zbiórki wyniosły 0,00 (słownie: zero i 00/100 zł ) – wszelkie niezbędne nakłady ponieśli dobroczyńcy ze swoich prywatnych środków, natomiast koszty wydania decyzji oraz publikacji ogłoszenia o zakończeniu zbiórki zostały pokryte ze środków własnych Fundacji.

Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego


Prezentowana książka jest zbiorem homilii wygłoszonych w latach 2003 – 2009 i ułożonych w porządku zgodnym z rokiem liturgicznym.
Doświadczenie wiary dzielone ze Wspólnotą Dobrego Pasterza w Olsztynie (grupą modlitewno – formacyjną żyjącą charyzmatem Ruchu Światło – Życie) zaowocowało już w Olsztynie w 2004 roku, drukiem zbioru kazań pt.: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź” – wyjaśnia ks. dr Sławomir Ropiak.
„Celem zredagowania obecnego zbioru jest szczere dzielenie się tym, co Pan nam uczynił, co nam oznajmił i do czego nas wzywa.” – kontynuuje autor i zachęca aby przed poznaniem treści poszczególnych homilii przeczytać z uwagą i rozważyć podane teksty Pisma Świętego.
Lektura prezentowanej książki wymaga z całą pewnością wysiłku. Jednakże, pozwala mieć nadzieję na owoce Ducha Świętego, którymi będą ożywienie wiary i pogłębienie osobistej modlitwy, a zwłaszcza wsłuchiwania się w Słowa Pana. Do takiej właśnie postawy zachęca nas orędzie XII Synodu Biskupów, które we wstępie książki przytacza ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie.
Życząc owocnej lektury, zachęcam do nabywania książki wszystkich tych, którzy chcą uczyć się słuchać głosu Pana!
Kontakt z Fundacją:tel. 508 824 292 lub e -mail: nowa.kultura09@wp.pl

Warmia i Mazury powodzianom – błogosławieni miłosierni

PodziękowanieW pierwszych dniach Nowego 2011 Roku pragnę podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę publiczną na rzecz rodzin z okolic Sandomierza,poszkodowanych w powodzi jaka miała miejsce w 2010r.: Artystom, którzy przekazali swe dzieła, przedstawicielom firm, które nieodpłatnie wykonały usługi bądź przekazały produkty, artystom, którzy swoim występem uświetnili przebieg aukcji, Panu Prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi za objęcie Patronatem Honorowym, a także za osobisty udział wraz z Zastępcą Prezydenta Jerzym Szmitem w aukcji, Dyrekcji Hotelu HP Park, mediom informującym o przedsięwzięciu, a zwłaszcza zaś wszystkim osobom, które nabyły dzieła bądź inne cenne przedmioty objęte zbiórką,czy też zakupiły cegiełki wartościowe albo dokonały wpłat na specjalnie utworzone konto bankowe.
Dziękuję również wszystkim urzędom, firmom i osobom, które przychylnie i ze zrozumieniem potraktowały potrzebę zbiórki udostępniając miejsce w swoich obiektach i umożliwiając organizację i przeprowadzenie kolejnych działań sprzedaży dzieł i przedmiotów pozostałych po aukcji w październiku.
To dzięki hojności Państwa serc i zaangażowaniu rodziny objęte zbiórką otrzymały wsparcie w łącznej wysokości 15 000 zł. Rodziny te są bardzo wdzięczne za pamięć i troskę i wzruszone dotychczasową wrażliwością ofiarodawców! Dotychczasową, ponieważ termin zakończenia zbiórki został przesunięty na 30 kwietnia 2011r.
Mamy bowiem świadomość, że ludziom poszkodowanym w powodzi potrzebna jest pomoc o charakterze wieloetapowym i długofalowym poprzez współdziałanie tych wszystkich, którzy pragną jednoczyć się w nieszczęściu z potrzebującymi pomocy i udzielać im wsparcia na miarę swoich możliwości.
Dlatego w dalszym ciągu gorąco apelujemy o otwartość serc i szczodrość do wszystkich tych, którzy kochają bliźnich, rozumieją ich i chcą pomóc poszkodowanym, i którzy czują się współodpowiedzialni za los pokrzywdzonych.
Zapraszamy! Poniżej prezentujemy pozostałe dzieła wraz z informacją o aktualnej cenie.
W dalszym ciągu w trakcie trwania zbiórki można nabyć także cegiełki, z których dochód będzie przekazany potrzebującym oraz dokonywać wpłat na konto bankowe:
02 8858 0001 2001 0100 5178 0002

?