Marsz dla Życia i Rodziny 2015

W imieniu osób, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego współtworzących KOMITET ORGANIZACYJNY INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY w OLSZTYNIE, serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, czwartej już, olsztyńskiej edycji Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz odbędzie się w niedzielę 31 maja 2015r., jako radosne dziękczynienie za dar życia oraz święto rodzin. Publicznie zostaną zamanifestowane niezwykle ważne wartości: nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach oraz każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ogólnopolskie hasło tegorocznego marszu brzmi: Rodzina – Wspólnota –  Polska. 
Poprzez Marsz dla Życia i Rodziny pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców oraz przedstawicieli władz – na wielce istotny fakt: społeczeństwo bez rodzin nie ma możliwości przetrwania.
Aby przesłanie Marszu trafiło do jak największego grona osób niezbędne są różnorodne  materiały realizacyjne  i promocyjne, w tym sprzęt nagłaśniający. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres  naszej współpracy.
Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy.

Program Marszu dla Życia i Rodziny 2015:

godz. 11.00 – Msza Święta w Bazylice Konkatedralnej Św. Jakuba w Olsztynie, 

a  następnie wspólny przemarsz ulicami:  Staszica –  Pieniężnego – Park Centralny,

gdzie odbędzie się organizowany wspólnie z Urzędem Miasta Piknik rodzinny z licznymi atrakcjami

Darów serca można dokonywać  na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII, al. Warszawska 68 m 24, 10 – 084 Olsztyn, 
Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001  z dopiskiemDarowizna na Marsz dla życia i rodziny 2015

NASI DARCZYŃCY:

logoMPEC logo małe

?