Marsz dla Życia i Rodziny 2014 – 8 czerwca 2014r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, trzeciej już, olsztyńskiej edycji Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz odbędzie się w niedzielę 8 czerwca 2014r.,  jako radosne dziękczynienie za dar życia oraz święto rodzin. Publicznie zostaną zamanifestowane niezwykle ważne wartości: nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach oraz każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Będzie to też forma upomnienia  się  o prawa tych,  którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia. Rok 2014 jest czasem szczególnym z uwagi na wydarzenie ogromnej wagi – Kanonizacja Jana Pawła II Papieża rodzin. Stąd głównym tematem tegorocznego Marszu dla życia i rodziny są: List do młodzieży, List do rodzin i List do dzieci, których jest On Autorem. Poprzez inscenizacje teatralne ukazane zostaną najistotniejsze treści w nich zawarte. Ogólnopolskie hasło tegorocznego marszu brzmi: Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota –  Samorząd.  Ma ono  zwrócić uwagę każdego mieszkańca oraz przedstawicieli władz – na wielce istotny fakt: Społeczeństwo bez rodzin nie ma możliwości przetrwania. Atrakcją naszego świętowania będzie niewątpliwie piknik rodzinny, który odbędzie się w miejscu docelowym marszu – Parku im. Janusza Kusocińskiego  w Olsztynie.   Marsz dla życia i rodziny to przedsięwzięcie  o dużym znaczeniu społecznym i szerokim zakresie oddziaływania. Z jego realizacją wiąże się praca wielu zaangażowanych w to dzieło osób, w tym także wolontariuszy. Komitet organizacyjny tworzą przedstawiciele wspólnot oraz  organizacji, których łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego. Aby przesłanie Marszu trafiło do jak największego grona osób niezbędne są różnorodne  materiały realizacyjne  i promocyjne, w tym sprzęt nagłaśniający. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres  naszej współpracy. Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy. Ze swej strony oferujemy podziękowanie w uzgodnionej formie, n.p.: •  podziękowanie podczas pikniku rodzinnego

  • umożliwienie dokonania  wpisu do księgi pamiątkowej Marszu

•  ekspozycję logo na festynie Prosimy również  o rozpowszechnienie  informacji o marszu. Z poważaniem –  Organizatorzy

Program Marszu dla Życia i Rodziny 2014:

8 czerwca 2014

godz. 13.30Msza Święta w Bazylice Konkatedralnej Św. Jakuba w Olsztynie a  następnie wspólny przemarsz ulicami:  Staszica – Staromiejska -11 listopada – Piłsudskiego – Plac Solidarności – Głowackiego – Park Kusocińskiego –  ul. Pana Tadeusza ok. godz.16.30 – Piknik rodzinny z licznymi atrakcjami Darów serca można dokonywać  na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII, al. Warszawska 68 m 24, 10 – 084 Olsztyn ,  Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001  z dopiskiemDarowizna na Marsz dla życia i rodziny

NASI DARCZYŃCY    

 

MPEC logo duże

?