MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 11 czerwca 2017 r.

W imieniu osób współtworzących KOMITET ORGANIZACYJNY INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY w Olsztynie, serdecznie zapraszam do włączenia się w kolejną, już szóstą, olsztyńską edycję Marszu dla Życia i Rodziny.
Jesteśmy przekonani, że szacunek dla życia i rodziny stanowi podstawę ładu społecznego. Marsz dla Życia i Rodziny jest wydarzeniem dającym możliwość zamanifestowania osobistej postawy w odniesieniu do wartości rodzinnych (m.in. nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach, obrona praw dzieci przed urodzeniem) i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestniczą w nich ci, którzy uważają, że:
rodzina winna być doceniana przez wszystkich jako miejsce rozwoju młodego po-kolenia oraz silnej więzi małżeńskiej – „aż do śmierci”… że rodzina i życie są wartościami nadrzędnymi;
dobro rodzin będących przyszłością narodu winno być tym samym priorytetem dla rządzących;
kobiety winny być otwarte na przyjęcie i miłość do każdego dziecka, a mężczyźni w poczuciu odpowiedzialności dążyć do tego, by ich rodziny były bezpieczne;
wygoda i kariera zawodowa winny być stawiane na dalszych miejscach po rodzi-nie;
Program przewiduje:
14.15 – 15.45 – przemarsz ulicami Olsztyna (początek przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika, po Mszy św. o godz. 13.00)
14.30 – 15.00 – część oficjalna na Placu Solidarności (wystąpienia, rozstrzygnięcie konkursu i inne atrakcje)
16.00 – piknik rodzinny na trawie w Parku Centralnym (koncert, gry, zabawy, poczęstunek).
Marsz dla życia i rodziny jest wydarzeniem mającym duże znaczenie społeczne i szeroki zakres oddziaływania. Jego realizacja wiąże się z zaangażowaniem w to dzieło wielu osób, w tym także wolontariuszy.Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego, tej z każdym rokiem coraz popularniejszej inicjatywy o ogólnopolskim zasięgu.Wsparcie uzyskane od Państwa zostanie przeznaczone na pokrycie części kosz-tów organizacyjnych, wśród których są:
• Wynajęcie platformy i nagłośnienia podczas Marszu
• Wynajęcie nagłośnienia na piknik rodzinny
• Nagrody konkursowe
• Poczęstunek, napoje, słodycze dla dzieci
• Dowóz sprzętu dla orkiestry
• Gadżety dla uczestników Marszu
• Kamizelki ochronne dla służb porządkowych
• Koszulki z logo marszu
Ze swej strony oferujemy podziękowanie w uzgodnionej formie, n. p.: podziękowanie podczas pikniku rodzinnego, ekspozycję logo na festynie
Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres naszej współpracy. Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy.
Wpłat można dokonywać na konto Fundacji. Dziękuję.

?