Kurs dla wychowawców – UWAGA! ZMIANA TERMINU !

Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CHĘTNYCH ( PONIŻEJ 10 OSÓB) PODJĘTO DECYZJĘ O PRZESUNIĘCIU EDYCJI KURSU NA WRZESIEŃ 2017

Motto: Dobry wychowawca,który nie wtłacza,a wyzwala,nie ciągnie a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak
Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób (pełnoletnich), któ-re dostrzegają w sobie predyspozycje do sprawowania opieki i są zainteresowane tematyką organizacji czasu wolnego.
Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wymaganych prawem uprawnień wychowawcy niezbędnych do podjęcia pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby z wieloletnim doświadczeniem,posiadające wiedzę oraz wiele umiejętności i doświadczeń w dziedzinach związanych z tematyką kursu.
Koszt: 140,00 zł od osoby*
Termin: 26 – 28 czerwiec 2017r., w godz. 8.00 – 17.00,
Miejsce: Seminarium Duchowne „HOSIANUM” w Olsztynie, ul. Hozjusza 15
Zgłoszenia (do 13.06. włącznie)przyjmuje i informacji udziela:
Zofia Szon – 508 824 292.
*Warunkiem odbycia się kursu jest min. 10 osób chętnych.

?