K U R S NA W Y C H O W A W C Ę W Y P O C Z Y N K U – OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci aktywność związaną z organizacją czasu wolnego
Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Dodatkowe informacje:
Czas trwania – 36 godz., przewidziane są 4 spotkania (w godz. 9 -18) w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn ul. Kopernika 47.
Koszt udziału w kursie – 150,00 zł od osoby.
Termin: 30 stycznia – 02 lutego 2018r. Zapisy przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292, e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewidywanego programu szkolenia.

?