UWAGA!!! K U R S NA W Y C H O W A W C Ę W Y P O C Z Y N K U – ZMIANA TERMINÓW, MIEJSCA I KOSZTÓW maj-czerwiec 2018

Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci na podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego zapraszamy do udziału w kursie jw. Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewi-dywanego programu szkolenia.
Dodatkowe informacje: Czas trwania – 36 godz.; przewidziane są 4 spotkania: 01.i 02.06.(w godz.8.30-18),03.06.(w godz.10-16), 16.06.(w godz.8.30 -13.30).
Miejsce: Parafia Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Bajkowa 15, 10-691 Olsztyn.
Koszt udziału w kursie: 140,00 zł od osoby.
Zapisy (do 15.05.włącznie) przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292,e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
UWAGA: Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników

?