Jeśli chciał(a)byś podjąć pracę jako wychowawca lub kierownik wypoczynku …….

Jeśli chciał(a)byś podjąć pracę jako wychowawca lub kierownik wypoczynku to serdecznie zapraszamy do udziału w:
a) kursie dla kandydatów na wychowawców wypoczynku umożliwiającym zdobycie wymaganych prawem kwalifikacji pozwalających na podjęcie pracy w charakterze wychowawcy „kolonijnego” w firmach prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zorganizowanego.Termin: 8,9 i 16 czerwca 2012r (łącznie 30 godz).Miejsce: Sala konferencyjna Archiwum Państwowego w Olsztynie, ul. Partyzantów 18 (godz. 8-15).Koszt: 70,00 zł.
b) w kursie instruktażowym dla kierowników wypoczynku (10 godz.) niezbędnym do zdobycia wymaganych prawem kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy jako kierownik wypoczynku. Termin: 2 czerwca 2012r. Miejsce:Sala OCOP w Olsztynie(godz.8-15). Koszt:95,00 zł.
Kursy prowadzone będą zgodnie z programem opublikowanym w rozporządzeniu MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,a także zasad jego organizowania i nadzorowania(Dz. U. Nr 12. poz.67 z późn. zm.)
Uwaga:Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest uczestnikom mającym >18 lat.
Kontakt i zapisy: Zofia Szon tel. 508 824 292, e- mail: nowa.kultura09@wp.pl. Wpłat należy dokonywać na konto:Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001 najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

?