Geneza

FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII –  jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, która powstała w marcu 2009r.

Pomysł, aby ją utworzyć związany był z pragnieniem działania na rzecz ukazywania możliwości rozwoju człowieka i kształtowania nowej kultury przenikniętej wartością osoby, która na pierwszym miejscu stawia być. Każdy, kto uważnie rozejrzy się dokoła i uczyni to w sposób uczciwy, bez zaprzeczania oczywistościom, stwierdzi z pewnością, iż dobra materialne są obecnie celem życia większości ludzi. Żyjemy bowiem w czasach, w których dominujące znaczenie mają media i przekazywany przez nie obraz. Tematem wiodącym jest sprawa konsumpcji i używania życia jako sposobu na życie i szczęście. Pracuj ile wlezie, kupuj ile się da i ciesz się z posiadania więcej niż ma sąsiad. Przez obraz telewizyjny, filmowy czy billboardy i plakaty reklamowe, każdy z nas jest zachęcany, a właściwie wabiony rozmaitymi dobrami materialnymi. Coraz większa możność posiadania tak naprawdę nie wiedzie do szczęścia, natomiast niejednokrotnie staje się przyczyną dramatu współczesnego człowieka. Ulega on iluzji, że ilość posiadanych przedmiotów buduje jego wartość. Dla współczesnego świata wielcy ludzie to ci, którzy zdobyli ogromne bogactwa, rozporządzają wielką władzą lub uzyskali sławę gwiazd filmowych lub show biznesu. I nieważne jaki kosztem i za jaką cenę tak się dzieje. Pozornie, miarą szacunku jest wielkość produkcji i zysk. Pieniądz zasiadł na tronie i rządzi światem.

Czy możliwe jest życie według wzniosłych wartości, a więc postępowanie w sposób dostrzegający człowieka i jego świat ducha oraz traktujący potrzeby materialne jako środek do dobrego funkcjonowania a nie sposób życia? Jak to można realizować? Jedną z propozycji w tym zakresie jest wła-śnie Fundacja Nowa Kultura na Warmii.

Na początku drogi, większość zamierzeń staje się realna dzięki opartej na idei wolontariatu współpracy z osobami, mających już duże doświadczenie w działaniach o podobnym profilu i wypracowały wiele form propagowania Nowej Kultury, m.in.: festyny, aukcje, konkursy oraz imprezy jubileuszowe i integracyjne, rodzinne uroczystości okolicznościowe (bezalkoholowe wesela, bale sylwestrowe i karnawałowe). Co to za ludzie ? Skąd się wzięła w nich chęć takiego działania? Otóż są osoby, którym bliski jest Ruch Światło – Życie i jego twórca Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Osoby te pragną w swoim życiu kierować się zasadami duchowości tego ruchu. Została ona wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”, na które składa się 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do: http://www.oaza.pl.

Zatem mówiąc o genezie organizacji pozarządowej Fundacja Nowa Kultura Na Warmii należy pamiętać, że jej korzenie są chrześcijańskie, że jest to inicjatywa ludzi mających poczucie, że we współczesnym świecie  jest potrzeba działania na rzecz ukazywania innym wartości człowieka poprzez przykład własnego życia.

?