Chcesz pracować w czasie wakacji?

Serdecznie zapraszamy  do skorzystania z naszej najnowszej oferty jaką są:

A. Kurs  dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

B. Kurs  instruktażowy dla kierowników  wypoczynku

Ukończenie kursu pozwoli  tym, którzy niebawem zakończą edukację  w szkole średniej i osiągną wiek 18 lat  na zdobycie wymaganych  prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.

Realizacja kolejnych edycji kursów jest uwarunkowana zgłoszeniem się  chętnych w ilości pozwalającej na utworzenie grupy( ok. 20 osób) .

Jesteśmy otwarci na możliwość  przeprowadzenie zajęć w siedzibie placówki szkolnej  dla jej uczniów.

Koszt kursu oscylowałby w granicach 100,00 zł od osoby, przy czym w przypadku odpłatności za korzystanie z pomieszczeń wzrósłby odpowiednio.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją:  tel. 508 824 292 bądź e- mail: nowa.kultura09@wp.pl

 

?