Zaproszenie do udziału w 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC) – Częstochowa 29.09. 2019

Program Pielgrzymki KWC Niedziela 29 września 2019 Jasna Góra 10.00 Spotkanie w Auli Świętego Jana Pawła II 12.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu – Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk Posiłek 15.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

Planujemy grupowy 2-dniowy wyjazd autokarowy z noclegiem (w Halach Noclegowych blisko Jasnej Góry) – wyjazd z Olsztyna w dniu 28.09. 2019 o godz. 8.00. Po drodze chcemy się zatrzymać w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na Mszę św., zwiedzanie i obiad. Przewidywany koszt: 135,00 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona.

Powrót do Olsztyna bezpośrednio po zakończeniu Drogi Krzyżowej.

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Kurs dla wychowawców wypoczynku

Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób (pełnoletnich i posiadających średnie wykształcenie), które dostrzegają w sobie predyspozycje do sprawowania opieki i są zainteresowane tematyką organizacji czasu wolnego.
Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wymaganych prawem uprawnień wychowawcy niezbędnych do podjęcia pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby z wieloletnim doświadczeniem,
posiadające bogatą wiedzę oraz wachlarz umiejętności w dziedzinach
związanych z tematyką kursu.

Koszt: 150,00 zł od osoby*
Termin i miejsce: do ustalenia spośród
(III LO im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3,Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie, ul. St. Kard. Hozjusza 15, Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej, ul. Kopernika 47, Parafia Matki Boskiej Fatimskiej ul. Bajkowa 15
Zgłoszenia – najchętniej grupowe przyjmuje i informacji udziela:
Zofia Szon – 508 824 292.
*Warunkiem odbycia się kursu jest min. 10 osób chętnych.

„POLSKA RODZINĄ SILNA!” – Marsz dla życia i rodziny 2018

Zapraszamy wszystkich, którzy uważają, że istnieje potrzeba konsekwentnej i stałej promocji ładu opartego na szacunku do życia ludzkiego oraz silnej rodziny jako centralnej instytucji porządku społecznego, zdrowego ładu kulturowego i ekonomicznego. Siódma już, olsztyńska edycja Marszu dla Życia i Rodziny będzie miała miejsce w niedzielę 10 czerwca.
W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz czterdziestą rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jest to czas sprzyjający pogłębionej refleksji nad naszą tożsamością i wartościami,która winna służyć wyciągnięciu wniosków i jasnemu określeniu fundamentów budowli, jaką jest przyszłość Ojczyzny. Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Nie ma wątpliwości, że przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach. Niewątpliwie największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego,a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał nam o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny. Chcemy poprzez Marsz wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę. Pragniemy dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej tożsamości. Hasło „Polska rodziną silna!” podkreśla zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i wszelkiej pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny niech będą płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań, do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.
Uwieńczeniem marszu będzie Piknik rodzinny na terenie Parku Centralnego w Olsztynie. Przewidujemy bogaty program artystyczny zarówno dla dzieci jak i rodziców.
Marsz dla życia i rodziny jako wydarzenie o dużym znaczeniu społecznym i szerokim zakresie wiąże się z zaangażowaniem w to dzieło wielu osób, od wolontariuszy po profesjonalistów. Staramy się, aby koszty były minimalne, niektórych wydatków jednakże nie da się uniknąć. Przychylność wielu osób i firmami w latach minionych, zrozumienie i szczodrość pozwała i w tym roku mieć nadzieję na pomoc w postaci wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Ze swej strony oferujemy podziękowanie podczas pikniku rodzinnego oraz ekspozycję logo na festynie. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres naszej współpracy. Prosimy również o rozpowszechnienie powyższych informacji w Państwa środowisku i zachęcenie do udziału w Marszu.
P.S.
1. Informacje dotyczące Marszu dla życia i rodziny w Olsztynie są i będą umieszczane sukcesywnie pod adresem: https://www.facebook.com/MarszDlaZyciaIRodzinyWOlsztynie
2.Wpłat można dokonywać na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII al. Warszawska 68 m24, 10 – 084 Olsztyn,
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001

PARTNERZY MARSZU

UWAGA!!! K U R S NA W Y C H O W A W C Ę W Y P O C Z Y N K U – ZMIANA TERMINÓW, MIEJSCA I KOSZTÓW maj-czerwiec 2018

Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci na podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego zapraszamy do udziału w kursie jw. Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewi-dywanego programu szkolenia.
Dodatkowe informacje: Czas trwania – 36 godz.; przewidziane są 4 spotkania: 01.i 02.06.(w godz.8.30-18),03.06.(w godz.10-16), 16.06.(w godz.8.30 -13.30).
Miejsce: Parafia Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Bajkowa 15, 10-691 Olsztyn.
Koszt udziału w kursie: 140,00 zł od osoby.
Zapisy (do 15.05.włącznie) przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292,e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
UWAGA: Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników

Kurs na wychowawcę wypoczynku ODWOŁANY

Kurs, o którym mowa we wpisie poprzednim zostaje odwołany z uwagi na brak wystarczającej liczby chętnych – następna edycja planowana jest po Świętach Wielkanocnych – szczegóły wkrótce.

K U R S NA W Y C H O W A W C Ę W Y P O C Z Y N K U – OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci aktywność związaną z organizacją czasu wolnego
Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Dodatkowe informacje:
Czas trwania – 36 godz., przewidziane są 4 spotkania (w godz. 9 -18) w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn ul. Kopernika 47.
Koszt udziału w kursie – 150,00 zł od osoby.
Termin: 30 stycznia – 02 lutego 2018r. Zapisy przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292, e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewidywanego programu szkolenia.

Kurs na wychowawcę wypoczynku ODWOŁANY

Z powodu niewystarczającej liczby osób zainteresowanych nie odbędzie się kurs planowany na 21.10., 28.10., 18,11., 25.11. 2017 r. W imieniu organizatorów przepraszam – Zofia Szon.

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Do udziału w KURSIE zapraszamy Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci na podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego. Ukończenie kursu (dotyczy on osób pełnoletnich) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Dodatkowe informacje:
Czas trwania – 36 godzin
Zajęcia odbywać się będą w dniach: 21.10., 28.10., 18.11., 25.11.2017r. w godzinach 8-17 w budynku Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ul.Hozjusza 15
Koszt kursu – 120,00 zł od osoby.
Zapisy i wpłaty ( najlepiej do 15.10.2017r.) przyjmuje i wszelkich informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292, e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewidywanego planem nauczania.

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 11 czerwca 2017 r.

W imieniu osób współtworzących KOMITET ORGANIZACYJNY INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY w Olsztynie, serdecznie zapraszam do włączenia się w kolejną, już szóstą, olsztyńską edycję Marszu dla Życia i Rodziny.
Jesteśmy przekonani, że szacunek dla życia i rodziny stanowi podstawę ładu społecznego. Marsz dla Życia i Rodziny jest wydarzeniem dającym możliwość zamanifestowania osobistej postawy w odniesieniu do wartości rodzinnych (m.in. nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach, obrona praw dzieci przed urodzeniem) i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestniczą w nich ci, którzy uważają, że:
rodzina winna być doceniana przez wszystkich jako miejsce rozwoju młodego po-kolenia oraz silnej więzi małżeńskiej – „aż do śmierci”… że rodzina i życie są wartościami nadrzędnymi;
dobro rodzin będących przyszłością narodu winno być tym samym priorytetem dla rządzących;
kobiety winny być otwarte na przyjęcie i miłość do każdego dziecka, a mężczyźni w poczuciu odpowiedzialności dążyć do tego, by ich rodziny były bezpieczne;
wygoda i kariera zawodowa winny być stawiane na dalszych miejscach po rodzi-nie;
Program przewiduje:
14.15 – 15.45 – przemarsz ulicami Olsztyna (początek przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika, po Mszy św. o godz. 13.00)
14.30 – 15.00 – część oficjalna na Placu Solidarności (wystąpienia, rozstrzygnięcie konkursu i inne atrakcje)
16.00 – piknik rodzinny na trawie w Parku Centralnym (koncert, gry, zabawy, poczęstunek).
Marsz dla życia i rodziny jest wydarzeniem mającym duże znaczenie społeczne i szeroki zakres oddziaływania. Jego realizacja wiąże się z zaangażowaniem w to dzieło wielu osób, w tym także wolontariuszy.Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego, tej z każdym rokiem coraz popularniejszej inicjatywy o ogólnopolskim zasięgu.Wsparcie uzyskane od Państwa zostanie przeznaczone na pokrycie części kosz-tów organizacyjnych, wśród których są:
• Wynajęcie platformy i nagłośnienia podczas Marszu
• Wynajęcie nagłośnienia na piknik rodzinny
• Nagrody konkursowe
• Poczęstunek, napoje, słodycze dla dzieci
• Dowóz sprzętu dla orkiestry
• Gadżety dla uczestników Marszu
• Kamizelki ochronne dla służb porządkowych
• Koszulki z logo marszu
Ze swej strony oferujemy podziękowanie w uzgodnionej formie, n. p.: podziękowanie podczas pikniku rodzinnego, ekspozycję logo na festynie
Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres naszej współpracy. Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy.
Wpłat można dokonywać na konto Fundacji. Dziękuję.

Kurs dla wychowawców – UWAGA! ZMIANA TERMINU !

Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CHĘTNYCH ( PONIŻEJ 10 OSÓB) PODJĘTO DECYZJĘ O PRZESUNIĘCIU EDYCJI KURSU NA WRZESIEŃ 2017

Motto: Dobry wychowawca,który nie wtłacza,a wyzwala,nie ciągnie a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak
Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób (pełnoletnich), któ-re dostrzegają w sobie predyspozycje do sprawowania opieki i są zainteresowane tematyką organizacji czasu wolnego.
Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wymaganych prawem uprawnień wychowawcy niezbędnych do podjęcia pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby z wieloletnim doświadczeniem,posiadające wiedzę oraz wiele umiejętności i doświadczeń w dziedzinach związanych z tematyką kursu.
Koszt: 140,00 zł od osoby*
Termin: 26 – 28 czerwiec 2017r., w godz. 8.00 – 17.00,
Miejsce: Seminarium Duchowne „HOSIANUM” w Olsztynie, ul. Hozjusza 15
Zgłoszenia (do 13.06. włącznie)przyjmuje i informacji udziela:
Zofia Szon – 508 824 292.
*Warunkiem odbycia się kursu jest min. 10 osób chętnych.

?